PROBLEMATIKA NOSA

Problemi mogu biti razni, alergijska kijavica, devijacija (kriva nosna pregrada), sinuzitis, epistaksa (krvarenje iz nosa), polipi u nosu... saznaj više

PROBLEMATIKA UVA

Da li Vam se javlja bol u uvu, osećaj zapušenog uva, zujanje u ušima, vrtoglavica, curenje iz uva. Da li ste primetili da Vaše dete slabije čuje... saznaj više

PROBLEMATIKA GRLA

Bol u grlu je jedan od najčešćih razloga javljanja lekaru ali nisu svi problemi grla vezani za prehladu. Bol u grlu, gnojna angina, treći krajnik (adenoid), promuklost... saznaj više

 Multipla skleroza

Dok su mnoge osobe sa vrtolavicom zabrinute oko toga da li imaju MS, praktično je veoma retko da se dijagnostifikuje MS kod osoba sa vertigom ili neravnotežom. Razlog tome je taj što je MS retko oboljenje, mnogo ređe se javlja nego poremećaju unutrašnjeg uva kao što je BPPV ili česti neurološki problemi kao što je migrena. S druge strane MS može po nekad biti tako devastirajuća neurološka bolest, a terapije postepeno postaju dostupne. Ipak, mada je MS redak poremećaj, vredno je tragati za ovim oboljenjem nego za benignijim poremećajima ili podjednako devastirajućim kod kojih ne postoji terapija (kao što je PSP).

Uobičajena prezentacija

Pacijenti sa MS obično se ne javljaju sa vrtoglavicom ili problemima sluha, ali u kontekstu specijalizovane klinike za vrtoglavicu, češće se javljaju sa cerebelarnim sindromom. Kao i svi pacijenti sa vrtoglavicom oni su nestabilni u tandem hodu i Rombergovom testu. Kao dodatak ovom nalazu, javlja se poseban nalaz na okulomotorima kao što je internuklearna oftalmoplegija, ekstremna nemogućnost glatnog praćenja, rebaund nistagmus i okularna dismetrija.

Uobičajen neurološki pregled je veoma važan kod MS u poređenju sa ostalim tipovima vrtoglavica jer se traže multiple neurološke lezije. Asimetrija refleksa, palčevi na gore (znak Babinski), unilateralni senzorni poremećaj, spastičnost i dokaz optičkog neuritisa (bled disk ili Markus-Ganova pupila) su česti.

Dijagnostički testovi kod osoba sa MS, a kod kojih je vrtoglavica i ataksija jedan od glavih simptoma Dijagnoza MS je obično laka, zbog snimka MR, kao i opšteg neurološkog pregleda koji je veoma senzitivan na MS. Traže se multiple lezije bele mase razdvojene u prostoru i vremenu. Kada na MR snimku postoje nebrojane lezije bele mase, koje su rasprostrte po mozgu i kičmenoj moždini, veoma je verovatno da je u pitanju MS. Kada postoji svega nekoliko lezija bele mase, diferencijalna dijagnoza je mnogi šira i zavisi od kliničke slike, te jedan može da je pripiše bolesti malih krvnih sudova (mali udari), posledica godina, migrena. Tumori mogu obično (ali ne uvek) da se razlikuju od MS zbog «okupiranja prostora», značeći da guraju okolno moždano tkivo u stranu. Kompjuterizovana tomografija mozga i kičmene moždine nisu dobri za dijagnozu MS, zbog toga što ne pokazuju plakove MS veoma jasno i koriste se samo onda kada MR nije moguća. Razlozi mogu biti kada osoba ima pejsmejker ili metalni objekat neke vrste u glavi.

Ponekad lumbalna punkcija može da obezbedi dodatnu informaciju. Ovde se traži povišen gama-globulin i povećan broj oligoklonih veza. Procedura ima neku vrednost u odbacivanju drugih stanja kao što je meningitis ili diseminovani tumor. Lumbalna punkcija se retko izvodi, a koristi se umesto strpljive strategije čekanja i ponavljanja MR svake godine u nekoliko godina. U koliko nema promena u nalazu tada se prestaje sa skeniranjem.

Terapija vrtoglavice koja prati MS

Postoje mnogi imunološki tretmani za MS, obično uključuju interferon. O ovome nećemo pisati, ali to je razlog zašto je vredno utrošiti napor u dijagnostifikovanju MS. Nasuprot terapija vrtoglavice koja prati MS odsnosi se na generalnu strategiju terapije centralnog vertiga. Najkorisniji lekovi su benzodiazepini. Vredno je probati i vestibularnu rehabilitaciju.

Copyright © drjovanbubalo.com