PROBLEMATIKA NOSA

Problemi mogu biti razni, alergijska kijavica, devijacija (kriva nosna pregrada), sinuzitis, epistaksa (krvarenje iz nosa), polipi u nosu... saznaj više

PROBLEMATIKA UVA

Da li Vam se javlja bol u uvu, osećaj zapušenog uva, zujanje u ušima, vrtoglavica, curenje iz uva. Da li ste primetili da Vaše dete slabije čuje... saznaj više

PROBLEMATIKA GRLA

Bol u grlu je jedan od najčešćih razloga javljanja lekaru ali nisu svi problemi grla vezani za prehladu. Bol u grlu, gnojna angina, treći krajnik (adenoid), promuklost... saznaj više

 BAZILARNA INVAGINACIJA,
BAZILARNA IMPRESIJA I ATLANTO-AKSIJALNA SUBLUKSACIJA

Bazilarna invaginacija i Bazilarna impresija

Bazilarna invaginacija i Bazilarna impresija (koristićemo BI za obe) su retki sindromi koji se pojavljuju kada gornji deo odontoida (deo C2 pršljena) migrira prema gore. Za većinu su termini bazilarna invaginacija i bazilarna impresija sinonimi; u oba slučaja postoji pomeranje gornjeg dela cervikalne kičme na gore, ali precizno, bazilarna impresija se definiše kao pomeranje vertebralnih elemenata na gore u normalan foramen magnum sa normalnom kosti, dok kod bazilarne invaginacije dolazi do sličnog pomeranja ali zbog mekoće kostiju na bazi lobanje. Tako da se različiti termini koriste u zavisnosti da li je kost normalna ili nije. BI nije česta ali je opasna. Javlja se kongenitalno (tj. bazilarna impresija zbog Daunovog sindroma, Kličel Feil sindroma, Kjari malformacije) i kod osoba sa bolešću kostiju (bazilarna invaginacija), kao što je reumatoidni artritis, hiperparatiroidizam, Pagetova bolest, Osteogenaza imperfekta . . . Može da dovede do statičke ili dinamičke stenoze foramena magnuma i kompresije medule oblongate (donji deo moždanog stabla) koja se manifestuje klinički kao iznenadna smrt zbog fatalne kompresije moždanog stabla. Bazilarna invaginacija kod reumatoidnog artritisa je zbog gubitka aksijalne potporne strukture u gornjem delu vratne kičme. Procenjuje se da je oko 10% pacijenata sa reumatoidniim artritisom u riziku iznenadne smrti. Obstruktivni hidrocefalus ili siringomijelija mogu takođe biti viđeni zbog direktne mehaničke blokade normalnog toka CSF.

Dijagnoza

Simptomi BI obično postaju vidljivi kada postoji veliki stepen fleksije. Uobičajeni simptomi su: glavobolje, disfunkcija donjih kranijalnih nerava, hiperrefleksija, kvadripareza, ataksija, nistagmus i skolioza. Nistagmus na dole i posturalan hipotenzija, takođe mogu biti prisutni. S2 senzorni deficit bi trebalo ispitati. Pacijenti se često javljaju sa «pseudo-ulnarnom rukom», sa trnjenjem i neosetljivošću u 4om i 5om prstu. Pacijenti mogu da primete kada ulaze u bazen da voda ispod pupka nije tako hladna kao iznad (ovo sugeriše bolest moždine). Lermitov znak (trnjenje prilikom pokreta vrata, fleksija u ovom slučaju) može da se demonstrira u bilo kom stadijumu. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike i radioloških dijagnostičkih metoda. Rentgen snimak može da pokaže promene, ali nije dovoljno senzitivna metoda. Najpreciznija metoda je MR.

Terapija

Neurohirurgija se preporučuje kada su neurološki simptomi i znaci prisutni i kada je kompresija kičmene moždine potvrđena MR snimkom. Kada su ove osobine odsutne, konzervativni pristup može biti ubedljiviji, kao što je kragna, nesteroidni antiinflamatorni lekovi i jednostavna trakcija vrata. Kod pacijenata koji se smatraju slabim hirurškim rizikom, neurološka progresija je izvesna i jednogodišnja prognoza loša. Neurohirurški tretman je prilično težak.

Atlantoaksijalna subluksacija (AAS)

Atlantoaksijalna subluksacija je sličan problem bazilarnoj invaginaciji. AAS može da se pojavi anteriorno, posteriorno, vertikalni, lateralno, ili u kombinaciji. Pomeranje ose ispred aksisa (veći od 3mm ispred luka S1 i odontoida) rezultiraju destrukcijom poprečnog ligamenta ili erozijom odontoidnog nastavka izazvani invazivni reumatoidnim artritisom. Kompresija kičmene moždine je izvesnija kada subluksacija prelazi 9mm. U većini slučajeva, subluksacija je manja od ove i asimptomatična. Lateralni Rtg urađen u eksttenziji i flaksiji se koriste da demonstriraju AAS. Indikacije za hirurgiju uključuju neurološke abnormalnosti sa nestabilnošću, neizdrživim bolom u glavi i vratu, kompromitovanjem vertebralne arterije i kompresijom kičmene moždine na MR (čak i bez simptoma). Najčešća hirurška procedura za prednju S1-S2 subluksaciju je zadnja fuzija fiksacijom S1-S2.

Copyright © drjovanbubalo.com