PROBLEMATIKA NOSA

Problemi mogu biti razni, alergijska kijavica, devijacija (kriva nosna pregrada), sinuzitis, epistaksa (krvarenje iz nosa), polipi u nosu... saznaj više

PROBLEMATIKA UVA

Da li Vam se javlja bol u uvu, osećaj zapušenog uva, zujanje u ušima, vrtoglavica, curenje iz uva. Da li ste primetili da Vaše dete slabije čuje... saznaj više

PROBLEMATIKA GRLA

Bol u grlu je jedan od najčešćih razloga javljanja lekaru ali nisu svi problemi grla vezani za prehladu. Bol u grlu, gnojna angina, treći krajnik (adenoid), promuklost... saznaj više

 BILATERALNA VESTIBULOPATIJA

Kod bilateralne vestibulopatije postoji oštećenje vestibularnog dela oba unutrašnja uva. Glavni simptomi su nestabilnost i problemi sa vidom. Nestabilnost se pogoršava u mraku i u drugim situacijama gde je koračanje nesigurno. Prava vrtoglavica je neuobičajena. Vizuelni simptom «oscilopsija» se javlja prilikom kretanja. Oscilopsija se javlja prilikom hodanja., a nagli pokreti glavom dovodo do privremenog zamućenja vida. Bilateralna vestibulopatija najčešće nastaje zbog ototoksičnih lekova (50% slučajeva). Gentamicin je antibiotik, čija je ototoksičnost odgovorna za 15-50% svih bilateralnih vestibulopatija. Drugi razlozi bilateralne vestibulopatije su meningitis, Menier, sarkoidoza, bilateralna operacija uva. . .

Bolest se dijagnostifikuje anamnestički, fizikalnim pregledom i vestibularnim testovima. Prilikom fizikalnog pregleda, tri testa su od najveće pomoći: Romberg, tandem hod i dinamička vizuelna tačnost.

Terapija bilateralne vestibulopatije se sastoji u izbegavanju vestibularnih supresanata i ototoksičnih lekova i u vestibularnoj rehabilitaciji.

Problematični lekovi za pacijente sa bilateralnom vestibulopatijom:
- Antihistamini
- Antidepresivi
- Aspirin i NSAIL
- Benzodiazepini
- Verapamil i drugi blokatori kalcijumovih kanala

Uopšteno, svi oni lekovi koji se uzimaju da ubleže vrtoglavicu, kod bilateralne vestibulopatije će samo pogoršati simptome. Lekovi koji trajno pogoršavaju vrtoglavicu i sluh:
- Cis-Platin
- Gentamicin
- Furosemid (Lasiks)
- Kvinini i sl. lekovi

Copyright © drjovanbubalo.com