PROBLEMATIKA NOSA

Problemi mogu biti razni, alergijska kijavica, devijacija (kriva nosna pregrada), sinuzitis, epistaksa (krvarenje iz nosa), polipi u nosu... saznaj više

PROBLEMATIKA UVA

Da li Vam se javlja bol u uvu, osećaj zapušenog uva, zujanje u ušima, vrtoglavica, curenje iz uva. Da li ste primetili da Vaše dete slabije čuje... saznaj više

PROBLEMATIKA GRLA

Bol u grlu je jedan od najčešćih razloga javljanja lekaru ali nisu svi problemi grla vezani za prehladu. Bol u grlu, gnojna angina, treći krajnik (adenoid), promuklost... saznaj više

 NEUROM AKUSTIKUSA

Neurom akustikusa je benigni tumor vestibularnog dela 8og kranijalnog živca (živac koji povezuje unutrašnje uvo sa mozgom).

Najčešći simptom, koji je prisutan kod 95% pacijenata, je pad sluha. U 90% slučajeva to je jednostrana nagluvost koja nastaje postepeno. Kod dve trećine pacijenata, prisutna je senzorineuralna nagluvost u visokom registru tonova. Kod preostale trećine pacijenata, pad sluha se javlja u niskom registru (što bi bilo uobičajenije za Menierovu bolest). Nagli pad sluha se viđa kod oko 25% pacijenata sa akustičkim neuromom. Međutim, kod oko 11% pacijenata, sluh može biti potpuno normalan. Tinitus (zujanje u uvu) je simptom koji se javlja na oboleloj strani i često je prisutan kod ovog oboljenja.

Uprkos tome što tumor nastaje od ćelija ovojnica (Švanovih ćelija) vestibularnog dela živca, vrtoglavica je retko prisutan simptom. Javlja se kod samo 20% pacijenata sa ovim oboljenjem. Nestabilnost je mnogo češće prisutna i oko 70% pacijenata sa velikim tumorom ima ovaj problem. Cerebelarni simptomi (npr. slaba koordinacija ruku) su neuobičajeni.

Slabost mišića lica nije uobičajen simptom, a senzorni poremećaj na licu je prisutan samo kod velikih tumora. Takođe, glavobolja je prisutna kod velikih tumora. Audiometrija kod pacijenata sa neuromom akustikusa pokazuje asimetričan senzorineuralni pad sluha. Međutim moram potsetiti da samo 1 od 1000 pacijenata sa asimetričnom senzorineuralnom nagluvošću boluje od ove bolesti. ABR (auditivni evocirani potencijali) i MR glave (magnetna rezonanca) su dijagnostičke metode koje potvrđuju dijagnozu. ABR je metoda koja je manje senzitivna od MR, ali je znatno jeftinija. Kalorijski test pokazuje slabost jedne strane kod oko 50% pacijenata sa ovim tumorom.

Neurom akustikusa može biti mali (do 1,5sm), srednji (od 1,5 do 3sm) i veliki koji je preko 3sm.

Ovaj tumor se otklanja hirurški. Postoji nekoliko različitih hirurških pristupa. Izbog hirurške tehnike zavisi od veličine i lokalizacije tumora. U koliko zbog lošeg zdravstvenog stanja postoje kontraindikacije za hiruršku proceduru, ili pacijent odbija takav način lečenja, postoji zračna terapija. Ova terapija ne daje tako dobre rezultate kao hirurška. S obzirom da ovaj tumor sporo raste 1,5mm/godišnje, kod nekih pacijenata se samo prati redovnim snimanjem (MR).

Copyright © drjovanbubalo.com